Skip to main content

Kim są terapeuci manualni i w jaki sposób pomagają sowim pacjentom?

Kim jest terapeuta manualny?

Terapeuta manualny jest osobą wykwalifikowaną, która zajmuje się leczeniem narządu ruchu, poprzez wykonywanie odpowiednich technik (chwytów i manipulacji). Często tą profesją zajmują się fizjoterapeuci, lekarze z wykształceniem podyplomowym z tego zakresu, bądź osteopaci. Nie należy mylić terapeutów manualnych z kręgarzami (kręgarzem może zostać każdy, terapeuci posiadają wiedzę medyczną oraz kursy doszkalające).

Zadania terapeuty

Przed zastosowaniem odpowiedniej techniki, w celu usprawnienia uszkodzonej tkanki, czy narządu terapeuta manualny przeprowadza wywiad z pacjentem. Musi poznać podstawowe informacje na jego temat, a dokładniej: przebytych chorób, czy dotychczasowo zastosowanych metod leczenia. Powinien także ustalić, czy nie występują przeciwwskazania do terapii. Przydatne będą również zdjęcia z RTG, tomografii komputerowej, rezonansu, bądź USG  – jeśli któreś z badań było przeprowadzone u pacjenta, na pewno będzie przydatne w trafnym postawieniu diagnozy przez terapeutę i zastosowaniu odpowiedniej techniki manualnej. Kolejnym krokiem jest badanie przedmiotowe za pomocą konkretnych testów funkcjonalnych. Aby przejść do leczenia terapeuta manualny musi ustalić zakres ruchu pacjenta (np. w kończyny, której dotyczy problem), ocenić siłę mięśniową, jakość ruchu wykonywaną przez stawy oraz ustalić czy pacjent odczuwa ból. Jeśli badanie zostanie zakończone, można przejść do terapii właściwej. Terapeuta poprzez odpowiednie ruchy swoich rąk wywiera zamierzoną reakcję na ciele pacjenta. Podstawowymi chwytami, które stosuje są: trakcja, mobilizacja i manipulacja. Umiejętne wykonanie technik: trakcji, ślizgu i kompresji jest również bardzo cenną umiejętnością, która owocuje poprawą stanu zdrowia pacjenta.
Należy pamiętać, że terapii manualnej nie wolno stosować profilaktycznie, tylko przy wystąpieniu konkretnego urazu. Terapię musi przeprowadzić osoba uprawniona do tego, znająca podstawowe zasady terapii oraz anatomię człowieka – zapewni to bezpieczeństwo pacjenta i możliwość wyleczenia, bądź usprawnienia miejsca kontuzji.

Umów się na wizytę!

Chcę się zapisać