POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Ochrona prywatności osób korzystających z serwisu www.fizjomanufaktura.pl jest kluczowa, stąd FizjoManufaktura Sp. z o.o. – właściciel serwisu, dokłada starań by taką prywatność zapewnić. Dla jasnego i rzetelnego przedstawienia zasad przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszych usług udostępniam niniejszy dokument, który nazywam Polityką Prywatności. Odnajdziesz w nim zarówno prawa które Ci przysługują, jak i nasze obowiązki, których przestrzegam, by zagwarantować, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem.

DEFINICJE

By było jasne o czym mówimy, postanowiliśmy zdefiniować używane przez nas pojęcia:

www.fizjomanufaktura.pl to serwis internetowy należący do firmy FizjoManufaktura Sp. z o.o. zarejestrowanej pod adresem: Szkolna 113/2, 62-064 Plewiska, NIP:7773396357, KRS: 0000998140, REGON:523439550.

RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis  – serwis internetowy www.fizjomanufaktura.pl należący do firmy FizjoManufaktura Sp. z o.o. – w ramach którego spółka świadczy swoje usługi.

Użytkownik/Kursant – pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna, która korzysta z oferowanych usług.

Szkolenia – usługi oferowane przez firmę FizjoManufaktura Sp. z o.o.

Ty, Twój – Użytkownik/kursant.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest: FizjoManufaktura Sp. z o.o. zarejestrowanej pod adresem: Szkolna 113/2, 62-064 Plewiska, NIP:7773396357, KRS:0000998140, REGON:523439550. – właściciel serwisu https://www. fizjomanufaktura.pl/  

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 1. a) mailowo: kontakt@fizjomanufaktura.pl
 2. b) telefonicznie: +48 513 687 320

 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? FizjoManufaktura Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników/Kursantów podane w formularzu zgłoszeniowym. Są to następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail, w przypadku działalności gospodarczej także nr NIP i nazwa firmy. W przypadku gdy użytkownik życzy sobie wysyłki na inny adres niż adres wskazany w danych – także adres do wysyłki. Zakres danych osobowych Użytkownika/Kursanta przetwarzanych przez nas jest tożsamy. Powyższe dane są niezbędne do wykonania umowy, realizacji usługi.

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika/Kursanta uzyskane w związku z korzystaniem z FizjoManufaktura Sp. z o.o. wykorzystuje w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, tj.:

a) Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie Zakres danych: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Cel: wykonanie umowy. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) Sprzedaż i dostawa zamówionego towaru Zakres danych: dane osobowe niezbędne do wykonania umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także nr NIP, firma pod którą działalność jest prowadzona, adres do korespondencji, a w przypadku gdy doręczenie ma odbywać się na inny adres – wskazany adres do doręczeń. Cel: wykonanie umowy. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

c) Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku Cel: rozpoznanie reklamacji, skargi wniosku czy zapytania. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

d) Dokonywanie rozliczeń Zakres danych: dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres, nr NIP. Cel: wykonywanie obowiązków rozliczeniowych Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

e) Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Cel: poprawienie i usprawnienie funkcjonowania Serwisu Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

f) Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, lub przy realizacji zamówienia bez zakładania profilu, takie jak: imię, nazwisko, adres, nr NIP, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Cel: umożliwienie ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

g) Statystyka własna Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres, historię zamówień. Cel: opracowanie i analiza statystyki dotyczącej parametrów i wyników sprzedaży Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie wyników sprzedaży, geograficznego rozmieszczenia, prognoz i rozwoju nasze działalności gospodarczej.

h) kontakt z FizjoManufaktura Sp. z o.o.  Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną kontaktu, dane zawarte w dokumentach załączonych do zapytania. Kontakt może odbywać się za pomocą chatu czy poczty elektronicznej. Cel: odpowiedź na zapytanie Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tworzenie i podtrzymywanie relacji z obecnymi i przyszłymi klientami, a w zależności od treści korespondencji – podjęcie działań na Twoje żądanie, w tym jeszcze przed zawarciem ewentualnej umowy.

i) marketing bezpośredni  zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres mailowy. Cel: wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub drogą pocztową, przyznawanie rabatów i innych korzyści. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), działania nakierowane na pozyskanie nowych zamówień.

j) newsletter
Zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi oraz do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). Nadto, dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

a) dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

b) Podmioty przetwarzające. 

 1. Korzystamy lub planujemy korzystać z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta. Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:

  a) CyberFolks SA. z siedzibą w Poznań, adres: ul. Roosvelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  b) Mailchimp.com z siedzibą w Atlanta, adres The Rocket Science Group, LLC 
  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 USA w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
  c) IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, adres: Grabiszyńskia 241B, 53-234 Wrocław – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, o ile wystawiam dla Ciebie fakturę.

 2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe czy konsultacyjne

  c) inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu:
 1. bankom (w przypadku korzystania ze sprzedaży ratalnej, umowy leasingu)
 2. podmiotom za pośrednictwem których realizowane są płatności
 3. leasingodawcom (w przypadku korzystania z usług leasingu)
 4. Urzędowi Skarbowemu, celem wykonania obowiązków publicznoprawnych;
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu realizacji doręczenia zamówionych towarów
 6. podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi prawne, podatkowe w zakresie w jakim te podmioty są niezależnymi od nas administratorami danych.

  d) Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

TWOJE PRAWA W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje ci szereg praw, których realizację zobowiązani jesteśmy zapewnić. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: kontakt@fizjomanufaktura.pl

Pamiętaj, masz prawo do:

a) dostępu do Twoich danych Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

b) żądania sprostowania Twoich danych Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać także samodzielnie w ustawieniach Profilu, jeśli jesteś Użytkownikiem Zalogowanym. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

c) żądania usunięcia danych Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta w Serwisie. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO

d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

f) Prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 20 RODO

g) wniesienia skargi do organu nadzoru Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawa prawna: art. 77 RODO W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, dlatego dokładamy starań by spełnić odpowiednio wysokie standardy. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.

Wykorzystuję cookies własne w celu:

 1. zapewnienia prawidłowego działania strony,
 2. realizacji procesu zamówienia,
 3. prawidłowego działania pop-upów i formularzy.

Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych:

 1. Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,
 2. Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej,
 3. Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook,

  Zmiana polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na mojej stronie internetowej.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.