Medycyna Manualna według koncepcji FRSc

FRSc – Five Regulator System Concept – koncept terapii stworzony przez Polskiego lekarza medycyny Radosława Składowskiego. 

terapia manualna

Koncepcja łączy ze sobą dorobek medycyny wschodu z dobrodziejstwami medycyny zachodniej. FRSc opiera się o założenie, że procesami w ciele człowiek zawiaduje 5 regulatorów.

  • I układ piezoaktywny
  • II układ humoralny
  • III układ nerwowy autonomiczny
  • IV układ nerwowy somatyczny pozapiramidowy
  • V układ piąty

W skład FRSc wchodzą takie metody postępowania jak:

Większość terapii w naszym gabinecie opieramy o system pięciu regulatorów i tym kierujemy się w terapii z pacjentem dobierając odpowiedni dla niego indywidualny sposób leczenia, przez co nie ma mowy o schematycznym leczeniu, gdyż każdy organizm jest inny i wymaga innego podejścia.

FRSc to pewien sposób myślenia o ciele ludzkim, po przyporządkowaniu odpowiedniego regulatora pacjentowi można wziąć się do pracy dobierając odpowiednie techniki.

Zobacz jak wygląda pierwsza wizyta w naszym gabinecie:

Regulator I

Można go w skrócie nazwać „mechanicznym” osób u których dominuje I regulator obserwujemy dużą siłę mięśniową, takie osoby mogą podnosić duże ciężary, a także utrzymywać obciążenie przez długi czas. Niestety coś kosztem czegoś, dominacja I regulatora determinuje do aktywacji tzw. Jętek. Jętki to zagęszczenia powięzi, pomiędzy mięśniami posiadający wspólny przyczep lub przebiegającymi blisko siebie. To zjawisko występuje fizjologicznie w celu wzmocnienia siły oraz wytrzymałości mięśnia pracującego ciągle w ten sam sposób. Brzmiałoby to super, gdyby nie fakt, że aktywacja jętki ogranicza zakres ruchomości w innych kierunkach. Najlepszym przykładem osoby z tym regulatorem wiodącym jest murarz, który cały czas pracuje fizycznie wykonując ciągle te same powtarzalne ruchy, takiej osobie łatwo będzie dźwigać ciężary, natomiast trudno będzie sięgnąć do podłogi z prostymi kolanami, a wręcz u większości będzie to niemożliwe.

Regulator II

Regulator ten opiera się na zjawisku zastoju i przekazywaniu płynów w organizmie osoby z dominacją tego regulatora charakteryzują się dużą ospałością, obniżoną motywacją do działania. Osoby te mają lekko obrzęknięte ciało, tyją na „gruszkę” tj. najwięcej tkanki tłuszczowej gromadzi się w kończynach dolnych. Wiodący regulator II pozwala wygenerować dużą siłę, ale tylko przez krótki czas. Charakterystyczne w tym regulatorze będzie niemożność utrzymania ciężaru. Osoby z drugim regulatorem, mają także bardzo dobrą tolerancje na alkohol. Przykładem osoby w tym regulatorze będzie lekko otyły Wujek na weselu, który zamiast tańczyć, spożywa alkohol. Osoby w tym regulatorze chorują na zjawisko kompartmentu. Jest to zastój płynu interceluralnego który powoduje zwiększenie ciśnienia w jego obszarze. Przykładem najczęstszego schorzenia jest aktywacja neurokompartmentu, czyli kompartmentu w okolicy nerwu, wskutek czego nerw może zostać podrażniony i może dojść do tak popularnego schorzenia jak „rwa kulszowa”.

Regulator III

Regulator ten opiera się na zjawisku występowania lipodynii, czyli gęstej twardej i bolesnej uciskowo tkanki podskórnej. Zjawisko to występuje zazwyczaj wskutek pobudzenia psychicznego. Regulator III sięga pierwotnych odruchów i mechanizmu walcz lub uciekaj. Mechanizm ten polega na prostym odruchu, stres, którego nie potrafimy rozładować. Brak realizacji tego mechanizmu powoduje „zatrzymanie” tego napięcia w ciele i aktywacje lipodynii która potrafi prowokować rozmaite dolegliwości w całym ciele. Osoby z wiodącym regulatorem III mają tendencje do tycia na piłkę tj. tkanka tłuszczowa gromadzi się na brzuchu oraz występowania podwójnych podbródków, lubią stosować używki i potrafią być uzależnieni od adrenaliny. U takich osób schorzenia będą na tle psychosomatycznym. Przykładem osoby z wiodącym regulatorem III jest osoba na wysokim stanowisku w korporacji, wiecznie zestresowana, nie mogąca rozładować od razu swojego napięcia, ponieważ w pracy musi „trzymać fason”.

Regulator IV

Z tym regulatorem wiąże się zjawisko występowania łańcuchów synkinetycznych. Łańcuch synkinetyczny to program w naszym mózgu zawiadujący danym ruchem np. gdy sięgamy po szklankę z wodą nie zastanawiamy się który mięsień napiąć jak ustawić bark i łokieć, aby w efekcie chwycić szklankę, tylko po prostu po nią sięgamy. To właśnie jest łańcuch, zapisany w mózgu sposób wykonania danego ruchu złożonego. Osoby z dominującym regulatorem IV to zazwyczaj osoby szczupłe uprawiające aktywność fizyczną, z dużymi zakresami ruchu. Osoby tę biorą swoją siłę z pracy całego ciała w związku z tym przyczyna bólu u takich osób zazwyczaj będzie w miejscu odległym od objawu, zgodnie z przebiegiem łańcuchów synkinetycznych. Przykładem osoby z wiodącym regulatorem IV był Bruce Lee którego łańcuch ciosu pięścią przechodził przez całe ciało od palca w stopie przez tułów, bark, łokieć aż do pięści i celu.

Regulator V

Regulator piąty opiera się o zjawisko skórnej strefy odczynowej (SSO). Założono, że każda dysfunkcja w ciele człowieka tworzy SSO, czasami występuje to nad uszkodzoną tkanką, a czasami odlegle w różnych strefach odczynowych dla danego narządu lub innej struktury. Poprzez odpowiednią pracę na tych strefach, można poprawiać funkcje zaburzonych struktur. Osoby z dominacją regulatora piątego, są szczupłe, rozwijają się duchowo, mają ogromną świadomość swojego ciała, wymagają dokładnego wytłumaczenia procesu leczenia i muszą być przekonane co do słuszności tego postępowania w przeciwnym razie nie będą chciały się poddać leczeniu.

Umów się na wizytę!

Chcę się zapisać